Η εταιρεία “Mithimna Cretan Olive Oil”

είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2013, με στόχο την προώθηση τυποποιημένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου